certyfikaty

 

 

Potwierdzeniem eksperckiej wiedzy są posiadane przez nas i współpracujących z nami ekspertów międzynarodowe certyfikaty:

 

 

cisa Certified Information Systems Auditor (CISA)
cism Certified Information Security Manager (CISM)
prince PRINCE2 Practitioner
prince PRINCE2 Foundation
comptia CompTIA Security+
isoqar ISO 27001 Lead Auditor
bis BS 25999 Lead Auditor
poufne Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego do posiomu Poufne

 

 

wybranecertyfikatyekspertow

 

crisc Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) 
cissp Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
mcp Microsoft Certified Professional (MCP)
ccna Cisco Certified Network Associate (CCNA)
dri Certified Business Continuity Professional (CBCP)
gcfa General Council on Finance and Administration (GCFA)
gcih GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
grem GIAC Reverse Engineering Malware (GREM) 
cia Certified Internal Auditor (CIA)
pmi Project Management Professional (PMP)
comptiaproject CompTIA Project+
itil ITIL Expert
itil ITIL Foundation