zarzadzanie ryzykiem

  

 

Czy decyzje podejmowane w Twojej firmie opierają się na konkretnych danych wejściowych?

 

Czy wybierane rozwiązania dostosowane są do potrzeb firmy, czy też pracownicy kierują się przede wszystkim własną intuicją?

 

Czy inwestycje czy też projekty analizowane są pod kątem możliwych do wystąpienia zagrożeń z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i skutków ich wystąpienia?

 

Proces zarządzania ryzykiem jest podstawowym i kluczowym elementem profesjonalnego zarządzania zarówno organizacją, jak i poszczególnymi obszarami merytorycznymi jak zarządzanie projektami, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania itd. 

 

Ważnym elementem wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem jest jej właściwe zaprojektowanie, które uwzględniać będzie potrzeby najwyższego kierownictwa, jak również charakter organizacji.

 

 

audyty 

 

 • Audyt metodyki/procesu zarządzania ryzykiem
 • Audyty na zgodność z wymaganiami norm i standardów m.in. ISO 31000, ISO 31010, ISO 27005, Rekomendacja M GINB
 • Audyty wewnętrzne
 • Audyty techniczne m.in. w obszarze IT

 

szkolenia

 

 • Szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem dla kierownictwa i pracowników
 • Szkolenie ISO 31000 Risk Manager
 • Szkolenie ISO 27005 Risk Manager
 • Szkolenie IT Risk Manager
 • Szkolenie Security Risk Manager
 • Szkolenie Business Continuity Risk Manager
 • Szkolenie Project Risk Manager

 

dokumentacja

 

 • Metodyka zarządzania ryzykiem
 • Raport z analizy ryzyka
 • Plan postępowania z ryzykiem

 

sz

 

 • Koncepcja Procesu Zarządzania Ryzykiem - ISO 31000, ISO 31010, ISO 27005
 • Projektowanie i wdrożenie Procesu Zarządzania Ryzykiem - ISO 31000, ISO 31010, ISO 27005
 • Wsparcie w realizacji Procesu Zarządzania Ryzykiem - ISO 31000, ISO 31010, ISO 27005

 

doradztwo

 

 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze IT / systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze ciągłości działania
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze zarządzania projektami
 • Wybór rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych ograniczających ryzyko
 • Projektowanie i wdrożenie mechanizmów monitorowania ryzyka

 

outsourcing 

 

 • Analityk ryzyka

 

 kontakt

 

k mackowiak

     

    Krzysztof Maćkowiak

 

 kontakt