przeciwdzialanie naduzyciom korupcyjnym antykorupcja

  

 

Czy w Twojej firmie opracowano kodeks etyki? Czy pracownicy są świadomi, jakie działania z ich strony są akceptowalne a jakie nie? Czy określono zasady odnośnie prowadzenia działalności konkurencyjnej czy też przekazywania informacji innym firmom? W którym miejscu określono granicę akceptowalnych prezentów - czy pracownik może przyjąć od firm współpracujących/dostawców dobry alkohol albo bilety na koncert zagranicznej gwiazdy?

 

Czy zdefiniowane zostały punkty krytyczne procesów z punktu widzenia działań korupcyjnych/fraudowych jak np. realizacja przelewów, podpisywanie nowych umów, zatrudnianie pracowników? Czy dla punktów tych wdrożono zabezpieczenia jak np. odpowiedni nadzór/współpraca dwóch lub więcej osób, jak również mechanizmy audytu/kontroli?

 

Pracownicy organizacji wpływają bezpośrednio na jej wizerunek na rynku. Ewentualne nadużycia dokonywane przez pracowników zagrażają bezpośrednio organizacji, generując zarówno straty finansowe, konsekwencje prawne, jak również wpływając negatywnie na wizerunek organizacji. Przykłady nadużyć wiążą się często z brakiem wiedzy lub świadomości pracowników, dlatego tak ważne jest wdrożenie zarówno mechanizmów przeciwdziałającym nadużyciom, jak również określenie jasnych zasad dla pracowników i ich właściwe przeszkolenie w tym obszarze.

 

Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania nadużyciom współtworzymy z Państwem, tak aby z jednej strony stanowiły zabezpieczenie dla Państwa firmy, jednak z drugiej strony, aby zachować zgodność z kulturą Państwa organizacji.

 

 

audyty 

 

 • Audyty procesów pod kątem możliwych nadużyć
 • Audyty na zgodność z wymaganiami norm i standardów m.in. SPZK, FCRP
 • Audyty weryfikujące skuteczność stosowanych zabezpieczeń oraz mechanizmów antykorupcyjnych
 • Audyty wewnętrzne Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)

 

szkolenia

 

 • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania nadużyciom dla kierownictwa i pracowników
 • Szkolenia z wymagań norm i standardów m.in. SPZK, FCRP
 • Szkolenie Wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Szkolenie Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Szkolenie Antifraud Manager
 • Szkolenie IT Antifraud Manager

 

dokumentacja

 

 • Polityka Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Kodeks Etyczny
 • Procedury i instrukcje Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)

 

sz

 

 • Koncepcja Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Projektowanie i wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Proces zarządzania ryzykiem w obszarze antykorupcyjnym / antyfraudowym
 • Audyty wewnętrzne Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Wsparcie w procesie certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Wsparcie w utrzymaniu Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)

 

doradztwo

 

 • Identyfikacja punktów krytycznych procesu w zakresie potencjalnych nadużyć
 • Analizy przedwdrożeniowe oraz doradztwo w wyborze zabezpieczeń

 

outsourcing

 

 

 • Specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom
 • IT Antifraud Manager
 • Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Koordynator ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)
 • Analityk ryzyka w obszarze antyfraudowym

 

 kontakt

 

k mackowiak

     

    Krzysztof Maćkowiak

 

 kontakt