dane osobowe

  

 

Posiadasz dane osobowe Klientów? Albo swoich pracowników?

 

Czy wiesz, iż każda firma która przetwarza dane osobowe, czyli np. zatrudnia chociażby jednego pracownika jest zobowiązana do spełnienia organizacyjnych i technicznych wymagań zdefiniowanych w ustawie i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych?

 

Czy to jest takie ważne?

Ustawa wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania wymagań ustawy, jak również naruszenia danych osobowych - są to m.in. kara finansowa na poziomie 200 000 zł oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Organem odpowiedzialnym w Polsce za kontrole firm i organizacji w zakresie spełnienia wymagań prawnych w tym zakresie jest GIODO.

 

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami prawa?

Odpowiedzialność za przestrzeganie wymagania prawa w tym zakresie spada na administratora danych czyli najwyższe kierownictwo organizacji, które może podlegać wyżej wspomnianym konsekwencjom.

 

Pomożemy Ci spełnić zarówno organizacyjne, jak i techniczne wymagania zdefiniowane w ustawie i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

 

 

audyty 

 

 • Audyty weryfikujące spełnienie wymagań ustawy i rozporządzenia MSWiA o ochronie danych osobowych
 • Audyt organizacyjny i prawny w aspekcie danych osobowych przetwarzanych w organizacji
 • Audyty systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe
 • Identyfikacja i inwentaryzacja zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji
 • Audyty organizacji, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

 

szkolenia

 

 • Szkolenia z wymagań ustawy i rozporządzania MSWiA o ochronie danych osobowych
 • Szkolenia dla najwyższego kierownictwa (Administrator danych osobowych)
 • Szkolenia z zasad ochrony danych osobowych dla pracowników
 • Szkolenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

 

dokumentacja

 

 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Role i odpowiedzialności w zakresie danych osobowych (m.in. ABI, ADO)
 • Wzory ewidencji, upoważnień, zapisów umów

 

sz

 

 

 

 

doradztwo

 

 • Przygotowanie zgłoszenia zbiorów do rejestracji w GIODO

 

outsourcing

 

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Specjalista ds. danych osobowych w obszarze IT

 

 kontakt

 

k mackowiak

     

    Krzysztof Maćkowiak

 

 kontakt