ciaglosc dzialania

  

 

Czy w Twojej firmie są procesy, których przerwa generuje straty lub wpływa na wizerunek firmy?

 

Czy do realizacji kluczowych działań wymagane są systemy informatyczne?

 

Czy Twoja firma jest w stanie funkcjonować, gdy zabraknie kilku kluczowych pracowników, nastąpi przerwa w zasilaniu energetycznym, nie będzie dostępu do Internetu?

 

Dla wielu organizacji przerwa w świadczeniu usług trwająca kilka godzin lub dni generuję ogromne straty finansowe i wpływa na wizerunek firmy.

 

Proponowane przez nas działania w zakresie ciągłości działania mają na celu m.in.:

 

 • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy w świadczeniu usług,
 • skrócenie czasu trwania ew. przerw/awarii,
 • ograniczenie skutków finansowych oraz wizerunkowych związanych z przerwą w świadczeniu usług.

 

 

audyty 

 

 • Audyty ciągłości działania
 • Audyty na zgodność z wymaganiami norm i standardów m.in. ISO 22301, BS 25999, ISO 24762
 • Audyty weryfikujące skuteczność stosowanych zabezpieczeń oraz mechanizmów ciągłości działania
 • Audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Testy planów ciągłości działania / planów odtworzeniowych
 • Audyty dostawców usług/zasobów krytycznych

 

szkolenia

 

 • Szkolenia z ciągłości działania/biznesowej dla kierownictwa, pracowników i specjalistów
 • Szkolenia z wymagań norm i standardów m.in. ISO 22301(BS 25999), ISO 24762
 • Szkolenie Wdrażanie Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301
 • Szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301
 • Szkolenie Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301
 • Szkolenie Business Continuity Manager (BCM)
 • Szkolenie Business Continutiy Auditor (BCA)

 

dokumentacja

 

 • Business Impact Analysis (BIA)
 • Strategia ciągłości działania
 • Plany ciągłości działania (BCP) oraz plany odtworzeniowe (DRP)
 • Zasady oraz scenariusze testowania planów

 

sz

 

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301 (BS 25999)
 • Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301 (BS 25999)
 • Proces zarządzania ryzykiem w zakresie ciągłości działania - ISO 22301, ISO 27005
 • Wsparcie w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301 (BS 25999)
 • Wsparcie w procesie utrzymania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) - ISO 22301 (BS 25999)

 

doradztwo

 

 • Definiowanie wymagań w zakresie ciągłości działania oraz opracowywanie SIWZ
 • Analizy przedwdrożeniowe oraz doradztwo w wyborze zabezpieczeń oraz mechanizmów ciągłości działania
 • Ciągłość funkcjonowania systemów IT

 

outsourcing

 

 

 • Specjalista ds. ciągłości biznesowej
 • Specjalista ds. ciągłości IT
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Koordynator ds. Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Analityk ryzyka w obszarze ciągłości działania
 • Tester planów ciągłości działania / planów odtworzeniowych

 

 kontakt

 

k mackowiak

     

    Krzysztof Maćkowiak

 

 kontakt