zarzadzanie organizacja

  

 

Czy sposób realizacji działań w Twojej firmie został określony i udokumentowany?

 

Czy ustalone zasady i rozwiązania są przestrzegane? Czy niezależne osoby dokonują w tym zakresie okresowych audytów?

 

Czy wykorzystujesz w swojej firmie synergię pracy zespołów czy też każdy z zespołów pracuje w pełni niezależnie?

 

Czy Twoi pracownicy posiadają wiedzę potrzebną do realizacji swoich działań na oczekiwanym przez Ciebie poziomie? A może brakuje im motywacji?

 

Zarządzanie organizacją to z jednej strony stworzenie zasad jej funkcjonowania poprzez zdefiniowanie głównych procesów, ale również nadzorowanie ich poprawnej realizacji m.in. w ramach audytów. 

 

Profesjonalna organizacja to organizacja zatrudniająca profesjonalnych i świadomych pracowników, dlatego tak ważne jest zapewnienie pracownikom zarówno szkoleń merytorycznych, jak również szkoleń miękkich związanych z komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną, planowaniem czasu, motywacją. 

 

 

audyty 

 

 • Audyty wewnętrzne organizacji
 • Kontrola zarządcza
 • Audyty zgodności z wybranymi regulacjami prawnymi
 • Audyty zgodności ze standardami branżowymi np. rekomendacjami GINB

 

szkolenia

 

 • Szkolenie doskonalące umiejętności menedżerskie
 • Szkolenia motywacyjne dla pracowników
 • Szkolenia z obsługi Klienta oraz telemarketingu (EN 15838)
 • Szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 19011) 
 • Szkolenie Zarządzanie zespołem 
 • Szkolenie Zarządzanie czasem
 • Szkolenie Komunikacja z Klientem

 

sz

 

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) - ISO 9001
 • Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) - ISO 9001
 • Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) - ISO 9001
 • Wsparcie w certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) - ISO 9001
 • Wsparcie w utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) - ISO 9001
 • Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Call Center - EN 15838

 

doradztwo

 

 • Mapowanie procesów
 • Optymalizacja procesów
 • Reorganizacja procesów biznesowych (BPR - Business Process Reengineering)
 • Ład korporacyjny
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility)
 • Analiza i ocena systemów kontroli wewnętrznej
 • Analiza i ocena procesu audytu wewnętrznego

 

outsourcing 

 

 • Specjalista ds. zarządzania jakością
 • Specjalista ds. modelowania procesów biznesowych
 • Audytor wewnętrzny
 • Trener/szkoleniowiec
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
 • Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)

 

 

 kontakt

 

k mackowiak

     

    Krzysztof Maćkowiak

 

 kontakt