zarzadzanie projektami

  

 

Czy projekty prowadzone w Twojej firmie kończą się po terminie? 

 

Czy planowany budżet i/lub zasoby są przekraczane?

 

Czy zakończone projekty nie przynoszą oczekiwanych korzyści?

 

Rozwój firmy to ciąg projektów. Sukces ich zakończenia zależy przede wszystkich od właściwego sposobu ich prowadzenia oraz zarządzania. Odpowiedzi na powyższe pytania najlepiej obrazują czy w Twojej firmie potrzebne są profesjonalne rozwiązania w zakresie zarządzania projektami. Wdrożona metodyka zarządzania projektami, która jest dostosowana do organizacji oraz przeszkolona kadra stanowią kluczowy elementy sukcesu. 

 

 

audyty 

 

 • Audyty metodyki/procesu zarządzania projektami
 • Audyty realizacji projektów prowadzonych przez organizację i/lub firmę trzecią
 • Audyty na zgodność ze standardami m.in. PRINCE2, PMBOK, Agile
 • Audyty wewnętrzne

 

szkolenia

 

 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Szkolenia z technik zarządzania projektami
 • Szkolenia z wymagań międzynarodowych metodyk zarządzania projektami
 • Szkolenie Project Manager
 • Szkolenie Project Risk Manager

 

dokumentacja

 

 • Metodyka zarządzania projektami
 • Metodyka zarządzania ryzykiem projektowym
 • Dokumentacja projektowa
 • Definiowanie wymagań oraz opracowywanie SIWZ

 

sz

 

 • Koncepcja Procesu Zarządzania Projektami - PRINCE2, PMBOK, Agile
 • Projektowanie i wdrożenie Procesu Zarządzania Projektami - PRINCE2, PMBOK, Agile
 • Wsparcie w realizacji Procesu Zarządzania Projektami - PRINCE2, PMBOK, Agile

 

doradztwo

 

 • Nadzór nad realizacją projektu w organizacji
 • Nadzór nad realizacją projektu prowadzonego przez firmę trzecią
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie zmianą w projekcie

 

outsourcing 

 

 • Kierownik Projektu
 • Nadzór Projektu
 • Kierownik Zespołu
 • Wsparcie Projektu
 • Analityk Ryzyka

 

 

 kontakt

 

k mackowiak

     

    Krzysztof Maćkowiak

 

 kontakt