bezpieczenstwo informacji

 

 

Posiadasz informacje, które są istotne dla Twojej firmy? Dane strategiczne, dane osobowe Klientów oraz pracowników, dane handlowe, dane finansowo–księgowe, know-how, R&D?

 

Ich utrata lub wyciek rodzi konsekwencje prawne, finansowe oraz wizerunkowe.

 

Chciałbyś uniknąć tych konsekwencji? Zadbałeś o właściwe zabezpieczenie tych danych?

 

Sukces gwarantuje jedynie kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa informacji obejmujące: bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo osobowe w tym zapewnienie świadomości pracowników, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo organizacyjne i prawne oraz elementy ciągłości działania.

 

Czytaj więcej...

 

bezpieczenstwo zarzadzani it

  

 

Wykorzystujesz systemy informatyczne do przetwarzania danych kluczowych dla Twojej działalności?

 

Czy wiesz, iż według badań konsekwencją błędów w zarządzaniu i zabezpieczaniu systemów teleinformatycznych są m.in.:

 

  • bezpowrotna utrata danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
  • wyciek danych przetwarzanych w systemach informatycznych poza firmę,
  • długotrwałe awarie/przerwy w funkcjonowania systemów informatycznych.
 

Wspieramy małe jak i duże organizacje w profesjonalnym podejściu do zarządzania obszarem IT, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pomagamy również ocenić aktualny poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak i stosowane praktyki pracy Działu IT. Skorzystaj z naszego doświadczenia i śpij spokojnie.

 

Czytaj więcej...

 

dane osobowe

  

 

Posiadasz dane osobowe Klientów? Albo swoich pracowników?

 

Czy wiesz, iż każda firma która przetwarza dane osobowe, czyli np. zatrudnia chociażby jednego pracownika jest zobowiązana do spełnienia organizacyjnych i technicznych wymagań zdefiniowanych w ustawie i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych?

 

Czy to jest takie ważne?

Ustawa wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania wymagań ustawy, jak również naruszenia danych osobowych - są to m.in. kara finansowa na poziomie 200 000 zł oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Organem odpowiedzialnym w Polsce za kontrole firm i organizacji w zakresie spełnienia wymagań prawnych w tym zakresie jest GIODO.

 

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami prawa?

Odpowiedzialność za przestrzeganie wymagania prawa w tym zakresie spada na administratora danych czyli najwyższe kierownictwo organizacji, które może podlegać wyżej wspomnianym konsekwencjom.

 

Pomożemy Ci spełnić zarówno organizacyjne, jak i techniczne wymagania zdefiniowane w ustawie i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

 

Czytaj więcej...

 

przeciwdzialanie naduzyciom korupcyjnym antykorupcja

  

 

Czy w Twojej firmie opracowano kodeks etyki? Czy pracownicy są świadomi, jakie działania z ich strony są akceptowalne a jakie nie? Czy określono zasady odnośnie prowadzenia działalności konkurencyjnej czy też przekazywania informacji innym firmom? W którym miejscu określono granicę akceptowalnych prezentów - czy pracownik może przyjąć od firm współpracujących/dostawców dobry alkohol albo bilety na koncert zagranicznej gwiazdy?

 

Czy zdefiniowane zostały punkty krytyczne procesów z punktu widzenia działań korupcyjnych/fraudowych jak np. realizacja przelewów, podpisywanie nowych umów, zatrudnianie pracowników? Czy dla punktów tych wdrożono zabezpieczenia jak np. odpowiedni nadzór/współpraca dwóch lub więcej osób, jak również mechanizmy audytu/kontroli?

 

Pracownicy organizacji wpływają bezpośrednio na jej wizerunek na rynku. Ewentualne nadużycia dokonywane przez pracowników zagrażają bezpośrednio organizacji, generując zarówno straty finansowe, konsekwencje prawne, jak również wpływając negatywnie na wizerunek organizacji. Przykłady nadużyć wiążą się często z brakiem wiedzy lub świadomości pracowników, dlatego tak ważne jest wdrożenie zarówno mechanizmów przeciwdziałającym nadużyciom, jak również określenie jasnych zasad dla pracowników i ich właściwe przeszkolenie w tym obszarze.

 

Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania nadużyciom współtworzymy z Państwem, tak aby z jednej strony stanowiły zabezpieczenie dla Państwa firmy, jednak z drugiej strony, aby zachować zgodność z kulturą Państwa organizacji.

 

Czytaj więcej...

 

ciaglosc dzialania

  

 

Czy w Twojej firmie są procesy, których przerwa generuje straty lub wpływa na wizerunek firmy?

 

Czy do realizacji kluczowych działań wymagane są systemy informatyczne?

 

Czy Twoja firma jest w stanie funkcjonować, gdy zabraknie kilku kluczowych pracowników, nastąpi przerwa w zasilaniu energetycznym, nie będzie dostępu do Internetu?

 

Dla wielu organizacji przerwa w świadczeniu usług trwająca kilka godzin lub dni generuję ogromne straty finansowe i wpływa na wizerunek firmy.

 

Proponowane przez nas działania w zakresie ciągłości działania mają na celu m.in.:

 

  • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy w świadczeniu usług,
  • skrócenie czasu trwania ew. przerw/awarii,
  • ograniczenie skutków finansowych oraz wizerunkowych związanych z przerwą w świadczeniu usług.

 

Czytaj więcej...

 

zarzadzanie ryzykiem

  

 

Czy decyzje podejmowane w Twojej firmie opierają się na konkretnych danych wejściowych?

 

Czy wybierane rozwiązania dostosowane są do potrzeb firmy, czy też pracownicy kierują się przede wszystkim własną intuicją?

 

Czy inwestycje czy też projekty analizowane są pod kątem możliwych do wystąpienia zagrożeń z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i skutków ich wystąpienia?

 

Proces zarządzania ryzykiem jest podstawowym i kluczowym elementem profesjonalnego zarządzania zarówno organizacją, jak i poszczególnymi obszarami merytorycznymi jak zarządzanie projektami, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania itd. 

 

Ważnym elementem wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem jest jej właściwe zaprojektowanie, które uwzględniać będzie potrzeby najwyższego kierownictwa, jak również charakter organizacji.

 

Czytaj więcej...

 

zarzadzanie projektami

  

 

Czy projekty prowadzone w Twojej firmie kończą się po terminie? 

 

Czy planowany budżet i/lub zasoby są przekraczane?

 

Czy zakończone projekty nie przynoszą oczekiwanych korzyści?

 

Rozwój firmy to ciąg projektów. Sukces ich zakończenia zależy przede wszystkich od właściwego sposobu ich prowadzenia oraz zarządzania. Odpowiedzi na powyższe pytania najlepiej obrazują czy w Twojej firmie potrzebne są profesjonalne rozwiązania w zakresie zarządzania projektami. Wdrożona metodyka zarządzania projektami, która jest dostosowana do organizacji oraz przeszkolona kadra stanowią kluczowy elementy sukcesu. 

 

Czytaj więcej...

 

zarzadzanie organizacja

  

 

Czy sposób realizacji działań w Twojej firmie został określony i udokumentowany?

 

Czy ustalone zasady i rozwiązania są przestrzegane? Czy niezależne osoby dokonują w tym zakresie okresowych audytów?

 

Czy wykorzystujesz w swojej firmie synergię pracy zespołów czy też każdy z zespołów pracuje w pełni niezależnie?

 

Czy Twoi pracownicy posiadają wiedzę potrzebną do realizacji swoich działań na oczekiwanym przez Ciebie poziomie? A może brakuje im motywacji?

 

Zarządzanie organizacją to z jednej strony stworzenie zasad jej funkcjonowania poprzez zdefiniowanie głównych procesów, ale również nadzorowanie ich poprawnej realizacji m.in. w ramach audytów. 

 

Profesjonalna organizacja to organizacja zatrudniająca profesjonalnych i świadomych pracowników, dlatego tak ważne jest zapewnienie pracownikom zarówno szkoleń merytorycznych, jak również szkoleń miękkich związanych z komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną, planowaniem czasu, motywacją. 

 

Czytaj więcej...