PIIT

piit Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku i brała udział w pracach nad ustawami i przepisami podatkowymi, celnymi, certyfikacyjnymi, prawem autorskim oraz prawem zamówień publicznych i telekomunikacyjnych.Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych".

Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 180 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

PIIT poprzez organizację EICTA zwiększa swoje zaangażowanie w pracach Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących rynku teleinformatycznego. Izba współorganizowała Kongresy Informatyki Polskiej, jak również najważniejsze imprezy teleinformatycznym.

 

Strona WWW: www.piit.org.pl