CERT POLSKA

cert CERT(Computer Emergency Response Team) Polska jest zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. CERT Polska działa od 1996 roku (do końca roku 2000 pod nazwą CERT NASK), a od roku 1997 jest członkiem FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams). W ramach tej organizacji współpracuje z podobnymi zespołami na całym świecie. Zespół CERT Polska działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Działalność zespołu jest finansowana przez NASK.Do głównych zadań zespołu należy:

 

  • rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci,
  • alarmowanie użytkowników o występieniu bezpośrednich dla nich zagrożeń,
  • współpraca z innymi zespołami IRT (Incidents Response Team) w ramach FIRST,
  • prowadzenie działań zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • prowadzenie badań i przygotowanie raportów dotyczących bezpieczeństwa polskich zasobów Internetu,
  • niezależne testowanie produktów i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • prace w dziedzinie tworzenia wzorców obsługi i rejestracji incydentów, a także klasyfikacji i tworzenia statystyk.

 

Strona WWW: www.cert.pl