NASK

nask

 

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W swej obecnej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działa od grudnia 1993 r. Działalność naukowa jest skoncentrowana w Pionie Naukowym. Badania prowadzone w Pionie Naukowym mają na celu opracowanie mechanizmów i algorytmów pozwalających na zwiększenie efektywności i niezawodności nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Podstawowe miejsce zajmują zagadnienia związane z zapewnieniem jakości usług (QoS), optymalną wyceną usług, oraz zwiększaniem bezpieczeństwa zarówno sieci jak i usług sieciowych. Szczególny nacisk położony jest na badania dotyczące metod biometrycznych w bezpieczeństwie usług.

 

Strona WWW: www.nask.pl