PROIDEA

 

logoProidea Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej "PROIDEA" jest niezależną, samofinansującą się organizacją typu non-profit. Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na organizacje przekazujące w sposób kompetentny wiedzę z zakresu teleinformatyki. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe wspierając edukację oraz promując inicjatywy służące popularyzowaniu informatyki w szkołach.

 

 

Strona WWW: www.proidea.org.pl