ACFE POLSKA

 

acfe Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw gospodarczych. ACFE Polska jest uznanym przez ACFE w Stanach Zjednoczonych Oddziałem ACFE nr 114. Członkowie Stowarzyszenia podlegają Kodeksowi Etyki.

Celem organizacji jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu kwalifikacji członków w zakresie prowadzenia badań oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie zapobiegania i wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych.Strona WWW: www.acfe.pl