POLRISK 

polrisk

 

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem (POLRISK) to ogólnopolska organizacja konsolidująca i aktywnie reprezentująca interesy polskich risk managerów.


 

Cele organizacji:

 

 

  • poszerzenie specjalistycznej wiedzy Członków Stowarzyszenia w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym (Enterprise Risk Management),
  • promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem,
  • wspieranie przedsięwzięć badawczych i naukowych służących popularyzacji idei i rozwojowi nauk związanych z zarządzaniem ryzykiem w Polsce,
  • podnoszenie świadomości zarządzania ryzykiem wśród pracowników i kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych.

 

Strona WWW: www.polrisk.pl