ACFE POLSKA

 

acfe Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw gospodarczych. ACFE Polska jest uznanym przez ACFE w Stanach Zjednoczonych Oddziałem ACFE nr 114. Członkowie Stowarzyszenia podlegają Kodeksowi Etyki.

Czytaj więcej...

CERT POLSKA

cert CERT(Computer Emergency Response Team) Polska jest zespołem powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. CERT Polska działa od 1996 roku (do końca roku 2000 pod nazwą CERT NASK), a od roku 1997 jest członkiem FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams). W ramach tej organizacji współpracuje z podobnymi zespołami na całym świecie. Zespół CERT Polska działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Działalność zespołu jest finansowana przez NASK.

Czytaj więcej...

IIA POLSKA

iia polska
Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA-Polska skupia audytorów wewnętrznych oraz osoby zainteresowane tą profesją. IIA zajmuje się opracowywaniem standardów, zasad etycznych, certyfikatów, programów kształcenia oraz rozwiązań metodycznych i technicznych w zakresie audytu wewnętrznego.

Czytaj więcej...

ISACA

isaca  Założona w 1969 roku ISACA liczy ponad 50 000 członków z ponad 140 państw. ISACA od 1978 administruje nadawaniem certyfikatów Certified Information Systems Auditor (CISA), który posiada już ponad 44 000 profesjonalistów. ISACA nadaje również certyfikaty Certified Information Security Manager (CISM), który w przeciągu pierwszych 3 lat otrzymało 5 500 profesjonalistów.

Czytaj więcej...

ISSA POLSKA

 

issa Celem "ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych" jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych.

Czytaj więcej...

KSOIN

ksoin Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych.

Czytaj więcej...

NASK

nask

 

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W swej obecnej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działa od grudnia 1993 r. Działalność naukowa jest skoncentrowana w Pionie Naukowym. Badania prowadzone w Pionie Naukowym mają na celu opracowanie mechanizmów i algorytmów pozwalających na zwiększenie efektywności i niezawodności nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Podstawowe miejsce zajmują zagadnienia związane z zapewnieniem jakości usług (QoS), optymalną wyceną usług, oraz zwiększaniem bezpieczeństwa zarówno sieci jak i usług sieciowych. Szczególny nacisk położony jest na badania dotyczące metod biometrycznych w bezpieczeństwie usług.

Czytaj więcej...

OSPOIN

ospoin Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych powstało w październiku 2000 r. z inicjatywy osób zainteresowanych propagowaniem zasad ochrony informacji niejawnej w myśl ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. Stowarzyszenie skupia wokół siebie grupę osób zajmujących się zawodowo ochroną informacji niejawnej w różnych instytucjach zarówno państwowych i firmach komercyjnych.

Czytaj więcej...

PIIT

piit Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku i brała udział w pracach nad ustawami i przepisami podatkowymi, celnymi, certyfikacyjnymi, prawem autorskim oraz prawem zamówień publicznych i telekomunikacyjnych.

Czytaj więcej...

PIKW

pikw PIKW to pierwsza i dotychczas jedyna profesjonalna, pełnoetatowa, organizacja w Polsce do spraw systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, procesów zarządzania ryzykiem, governance, compliance oraz wykrywania i zapobiegania korupcji, oszustw i nadużyć oraz kształcenia audytorów i kontrolerów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich organizacjach gospodarki, jak i administracji państwowej w Polsce.

Czytaj więcej...

POLRISK 

polrisk

 

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem (POLRISK) to ogólnopolska organizacja konsolidująca i aktywnie reprezentująca interesy polskich risk managerów.


Czytaj więcej...

PROIDEA

 

logoProidea Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej "PROIDEA" jest niezależną, samofinansującą się organizacją typu non-profit. Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na organizacje przekazujące w sposób kompetentny wiedzę z zakresu teleinformatyki. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe wspierając edukację oraz promując inicjatywy służące popularyzowaniu informatyki w szkołach.

Czytaj więcej...

PTI

pti

Cele i środki działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

 

  • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką,
  • ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
  • popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań,
  • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Czytaj więcej...