Norma ISO 13335

Raport techniczny ISO 13335 określany jest mianem Guidelines for the Management of IT Security i składa się z pięciu części.ISO/IEC TR 13335-1/PN-I-13335-1: Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

 

 • Terminologia, związki między pojęciami
 • Podstawowe modele
 • Trzy podprocesy – zarządzanie ryzykiem, zarządzania zmianami i konfiguracją


ISO/IEC TR 13335-2/PN-I-13335-2: Technika informatyczna – Planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

 

 • Określenie celów, strategii i polityki bezpieczeństwa
 • Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa
 • Różne podejścia do prowadzenia analizy ryzyka
 • Plany zabezpieczeń – dobór właściwych zabezpieczeń oraz monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania
 • Organizacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Znaczenie szkoleń i działań uświadamiających
 • Role i stanowiska pracy w instytucji związane z bezpieczeństwem
 • Wykrywanie i reagowanie na incydenty


ISO/IEC TR 13335-3: Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

 

 • Szczegółowe przedstawienie procesów zarządzania
 • Formułowanie trójpoziomowej polityki bezpieczeństwa
 • Rozwinięcie problematyki analizy ryzyka
 • Rozwinięcie problematyki implementacji planu zabezpieczeń
 • Czynności powdrożeniowe, w tym: utrzymanie, monitorowanie i reagowanie na incydenty


ISO/IEC TR 13335-4: Wybór zabezpieczeń

 

 • Klasyfikacja i charakterystyka różnych form zabezpieczeń
 • Sposoby doboru zabezpieczeń ze względu na rodzaj zagrożenia lub specyfikację systemu
 • Prezentacja szczegółowych zaleceń wynikających z norm ISO/IEC i opracowanych przez różne organizacje
 • Podejście do wysokopoziomowej analizy ryzyka polegające na wyróżnieniu obszarów wymagających dalszej szczegółowej analizy ryzyka oraz tych gdzie wystarczy ochrona podstawowa


ISO/IEC TR 13335-5: Zabezpieczenie dla połączeń z sieciami zewnętrznymi

 

 • Dobór zabezpieczeń stosowanych do ochrony styku systemów instytucji z siecią zewnętrzną