Norma ISO 19011


Norma zawiera wytyczne dotyczące zarządzania programami audytów, prowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych audytów systemów zarządzania, jak również dotyczące kompetencji i oceny audytorów.

ISO 19011:2002 (Guidelines on Quality and/or Environmental Management Systems Auditing) obejmuje następujące obszary:

 

  • Zasady audytowania
  • Zarządzanie programem audytów
  • Działania audytowe
  • Kompetencje audytorów


Zamieszczono w niej również terminologię dotyczącą audytowania, dodatkowe praktyczne wskazówki i przykłady pomocne przy stosowaniu normy oraz rysunki ilustrujące kluczowe koncepcje.

PKN opracował polskie tłumaczenie tej normy - PN-EN ISO 19011:2003.