SSCP

sscp logo SSCP Certyfikat SSCP (Systems Security Certified Practitioner) potwierdza posiadanie wiedzy z obszaru bezpieczeństwa informacji. Certyfikaty SSCP przyznawane są przez firmę (ISC)2.


W celu otrzymania certyfikatu należy zdać egzamin obejmujący następujące 7 zagadnień:

 

  • kontrola dostępu,
  • administracja,
  • audyt i monitorowanie,
  • ryzyko,
  • kryptografia,
  • komunikacja,
  • różnego rodzaju zagrożenia związane z błędami w kodach.

Egzamin składa się z 125 pytań i trwa 3 godziny. W celu uzyskania certyfikatu należy posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednym z wymienionych powyżej obszarów.


Poziom trudności uzyskania certyfikatu: 3 (w skali 1 – 5)

Szacunkowy koszt otrzymania certyfikatu wynosi 469 USD.