CCNA

ccna Certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest pierwszym stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania niewielkimi sieciami komputerowymi (do 100 węzłów).


Egzamin certyfikacyjny można zdawać w dwóch trybach. Pierwszy składa się z dwóch egzaminów: 640-821 (Introduction to Cisco Networking Technologies) i 640-811 (Interconnection Cisco Network Devices). Drugi tryb składa się z jednoczęściowego egzaminu 640-801 CCNA obejmującego tematykę obu egzaminów pierwszego trybu. Egzamin zawiera pytania testowe połączone z zadaniami obejmującymi praktyczne umiejętnościami konfiguracji oraz usuwania problemów w sieci. Egzamin 640-801 trwa 120 minut i zawiera 55-65 pytań.

Osoba zdająca egzamin CCNA może uzyskać maksymalnie 1000 punktów. Zdający zaczyna z 300 punktami i żeby uzyskać tytuł CCNA należy przekroczyć 849 punktów.

CCNA jest ważny przez trzy lata. Aby się recertyfikować należy zdać aktualny egzamin CCNA lub zdobyć stopień Professional.

Poziom trudności uzyskania certyfikatu: 3 (w skali 1 – 5)

Szacunkowy koszt uzyskania certyfikatu wynosi około 610 PLN.