MCP

mcp Certyfikat MCP jest podstawowym tytułem certyfikacyjnym Microsoft. Przeznaczony jest dla specjalistów posiadających umiejętności w zakresie konkretnego wykorzystania danego produktu lub technologii Microsoft. Do uzyskania certyfikatu wymagane jest praktyczne doświadczenie w pracy z danym rozwiązaniem.


W celu otrzymania certyfikatu MCP należy zdać 1 dowolny egzamin certyfikacyjny Microsoft (z wyjątkiem egzaminu 70-058).

Egzaminy mają charakter ćwiczeń problemowych, bazując na wiedzy teoretycznej i praktycznej. Mają formę testów komputerowych a bezpośrednio po ich zakończeniu, otrzymuje się wynik.

Poziom trudności uzyskania certyfikatu: 2 (w skali 1 – 5)

Szacunkowy koszt uzyskania certyfikatu wynosi około 350 PLN (koszt 1 egzaminu).