CompTIA Security +

 

comptia CompTIA Security+ jest certyfikatem poświadczającym podstawową wiedzę w obszarze bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

W celu otrzymania certyfikatu należy zdać egzamin składający się z 100 pytań. Egzamin jest w języku angielskim i ma formę testu komputerowego a bezpośrednio po jego zakończeniu, otrzymuje się wynik.

W celu zdania egzaminu należy uzyskać 764 punkty w skali 100-900. Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut + 30 minut (ze względu, iż egzamin zdawany jest w języku angielskim).

Poziom trudności uzyskania certyfikatu: 3 (w skali 1 – 5)

Szacunkowy koszt uzyskania certyfikatu wynosi około 950 PLN.