CISSP

cissp CISSP Certyfikat Certified Information Systems Security Professional (CISSP) jest potwierdzeniem doświadczenia i kompetencji w temacie szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informatycznych.W celu uzyskania certyfikatu CISSP (Certified Information Systems Security Professional) należy zdać egzamin oraz udokumentować posiadanie 4-letniego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji lub też 3-letniego doświadczanie i ukończonych studiów wyższych czy też 2-letniego doświadczenia i pracy magisterskiej z tematyki bezpieczeństwa informacji. Egzaminy CISSP prowadzone są przez firmę (ISC)2 .

Egzamin obejmuje następujące obszary wiedzy:

 

 

  • Systemy kontroli dostępu
  • Bezpieczeństwo sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • Praktyki zarządzania bezpieczeństwem
  • Projektowanie systemów i aplikacji
  • Kryptografia
  • Modele i architektury bezpieczeństwa
  • Operacyjne bezpieczeństwo
  • Planowanie ciągłości funkcjonowania organizacji oraz odtwarzania systemów
  • Prawo, dochodzenie i etyka
  • Bezpieczeństwo fizyczne

 

Egzamin składa się z 250 pytań i trwa 6 godzin. W celu pozytywnego zdania egzaminu wymagane jest zdobycie 70% punktów.

Poziom trudności uzyskania certyfikatu: 5 (w skali 1 – 5)

Szacunkowy koszt uzyskania certyfikatu wynosi około 499-599 USD.