CCNA

ccna Certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest pierwszym stopniem certyfikatu wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania niewielkimi sieciami komputerowymi (do 100 węzłów).

Czytaj więcej...

CISA

 

cisa Certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor / Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych) poświadcza wiedzę w zakresie audytu systemów informatycznych oraz intencję służenia organizacji w profesjonalny sposób. 

Czytaj więcej...

CISM

 

cism Program CISM (Certified Information Security Manager / Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji) został przygotowany przez ISACA w 2003 roku specjalnie na potrzeby doświadczonej kadry zarządzającej bezpieczeństwem systemów informacji. Jest nakierowany na osoby, które zarządzają, projektują i oceniają systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach.

 

Czytaj więcej...

CISSP

cissp CISSP Certyfikat Certified Information Systems Security Professional (CISSP) jest potwierdzeniem doświadczenia i kompetencji w temacie szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Czytaj więcej...

CompTIA Security +

 

comptia CompTIA Security+ jest certyfikatem poświadczającym podstawową wiedzę w obszarze bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Czytaj więcej...

MCP

mcp Certyfikat MCP jest podstawowym tytułem certyfikacyjnym Microsoft. Przeznaczony jest dla specjalistów posiadających umiejętności w zakresie konkretnego wykorzystania danego produktu lub technologii Microsoft. Do uzyskania certyfikatu wymagane jest praktyczne doświadczenie w pracy z danym rozwiązaniem.

Czytaj więcej...

SSCP

sscp logo SSCP Certyfikat SSCP (Systems Security Certified Practitioner) potwierdza posiadanie wiedzy z obszaru bezpieczeństwa informacji. Certyfikaty SSCP przyznawane są przez firmę (ISC)2.

Czytaj więcej...