Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)  

 

Autor: Krzysztof Maćkowiak (CSO 2/2007)

 

Funkcjonowanie większości organizacji uzależnione jest od ciągłej dostępności określonych informacji. Utrata integralności oraz poufności tych informacji może spowodować straty finansowe, konsekwencje prawne, a tym samym wpłynąć na wizerunek firmy i przesądzić o jej istnieniu na rynku. Mając tego świadomość, profesjonalnie zarządzane organizacje uwzględniają w swoich strategiach rozwoju również elementy bezpieczeństwa informacji.

 

Artykuł