(Bez)prawie w sieci

 

Autorzy: Izabela Piotrowska, dr Maciej Szmit (Boston IT Security Review 2/2007)

 

Do ochrony informacji elektronicznych mamy do dyspozycji nie tylko środki techniczne, lecz także prawne. Warto się z nimi zapoznać, bo nieznajomość prawa w zakresie ochrony informacji elektronicznych może narazić firmę na poważne straty.

 

Artykuł (PDF)