Atak kontrolowany - testy penetracyjne

 

Autor: Michał Melewski

 

Zacznijmy może od wyjaśnienia czym są, a może przede wszystkim czym nie są testy penetracyjne. Testy penetracyjne, zwane dalej pen-testami to działania polegające na przeprowadzeniu symulowanego ataku na wskazany cel. Cel może być w zasadzie dowolny - serwis internetowy, baza danych lub też infrastruktura sieciowa. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby celem była konkretna informacja lub dostanie się do konkretnego segmentu sieci. Tak naprawdę wszystko zależy od założeń początkowych. Same testy również mogą ewoluować podczas trwania tego procesu - początkowy atak na serwis intranetowy może przerodzić się w testowanie odporności bazy danych lub firewalla. Efektem takiego ataku powinno być zidentyfikowanie wszystkich słabych punktów celu oraz wskazanie sposobów, dzięki którym potencjalny napastnik może naruszyć bezpieczeństwo badanego celu.

 

Artykuł (PDF)