Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa definiuje m.in. programy komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)